top of page

ייצוג מגוון לקוחות בכל הערכאות

יצוג קבוצת כרמל מזרחי בעתירה מנהלית נגד משרד הכלכלה, הועדה לחלוקת מכסות בפטור ממכס, בבקשה לביטול החלטה ולצו מניעה זמני. בעקבות עתירה מינהלית ובקשה לסעד זמני, ולאחר שניתן צו מניעה זמני, המעכב את ביצוע ההחלטה, הסכימה המדינה לבטל את החלטתה ולהתכנס לשם קבלת החלטה על יסוד טענות העותרת. במסגרת ההחלטה החדשה שנתקבלה נתקבלו טענות העותרת על ידי ועדת המכסות.

עתמ (י-ם) 16140-07-19 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של נ' הוועדה לחלוקת מכסות לייבוא בפטור ממכס [פורסם בנבו 16.7.19]

ייצוג משרד רו"ח כנגד משרדי רו"ח, בתביעה לאכיפת התחייבות להשתתפות בשכ"ט. בעקבות התביעה, קיימו הנתבעים את התחייבותם במסגרת הסכם פשרה.

תא (ת"א) 17950-10-18 שי בן שמואל נ' נועם פז ואח'.

ייצוג עיריית ירושלים בסדרת הליכים בסכסוך חוזי עסקי מורכב - בבית המשפט המחוזי בירושלים ובבית המשפט העליון. החל מניהול תביעה שמטרתה אכיפת הסכם למתן שירותים לקליטה ומחזור כל האשפה בתחומי השיפוט של עיריית ירושלים, וקבלת סעד זמני - צו תקדימי למינוי כונס נכסים לאכיפת ההסכם ולהפעלת מתקן המחזור; ניהול מוצלח של מערכה נוספת בבית המשפט העליון והדיפת בקשה למתן רשות לערער שהגישה הנתבעת והותרת הסעד הזמני לאכיפת ההסכם על כנו, תוך שבית המשפט העליון מקבל את עמדתנו, וקובע שבנסיבות שנוצרו מוצדק היה להורות על מתן הסעד הזמני שנקבע – צו עשה להפעלת מתקן – סעד החופף לסעד העיקרי בתביעה, שאין חולק על אופיו החריג, ביהמ"ש העליון דחה את הבר"ע ואישר את הצו שנתן ביהמ"ש המחוזי.

רעא 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים [פורסם בנבו 22.11.16]
תא (י-ם) 4295-09-16  עירית ירושלים נ' גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ;

1-1024x434.png

הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק במטרה לחייב את המדינה לקיים את החלטת הממשלה והבטחתה להקים את הקרן לסיוע למפעלים במצוקה וליתן סיוע לעותרת – העתירה השיגה את מטרתה בהצלחה שכן, בעקבות הגשת העתירה, זירזה המדינה את הקמת הקרן ולאחר הקמתה טופלה בקשת הסיוע של הלקוח בהצלחה.

בגץ 6403/15 פניציה אמריקה-ישראל (זכוכית שטוחה) בע"מ נ' מדינת ישראל;  

ייצוג הגב' פישמן בתיק מתוקשר בפרופיל ציבורי גבוה, בערעור על צו מניעה שניתן על ידי בית משפט מחוזי;

רע"א 1876/17 טובה פישמן נ. עו"ד יוסף בנקל [פורסם בנבו – 1.3.2017]

ייצוג חברת מזון גדולה ומוכרת במשק בהליכים מורכבים בעניין תביעות הדדיות בנושא הסכם רכישה ומיזוג; ניהול מאבק ממושך שכלל הליכים רבים, הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון; 

ע"א 8255/15 אורן טל ואח' נ' שטראוס קפה בי.וי;
ת.א. 48184-06-12 אורן טל ואח' נ' שטראוס קפה בי.וי;


 

ייצוג רוכשים - צד לעסקת מקרקעין מורכבת,  כנגד תביעה לביטול עסקה מצד שותף במקרקעין בטענת לזכות ראשונים; התיק הגיע לטיפולי לאחר שניתן צו מניעה זמני, ולאחר ניהול מוצלח של התובענה המורכבת, הן מהבחינה העובדתית והן מהבחינה המשפטית, שוכנע בית המשפט כי יש לקבל את טענות הלקוח-הנתבעים-הרוכשים ויש לדחות את התביעה - צו המניעה בוטל והעסקה אושררה למעשה על ידי בית המשפט תוך חיוב התובעים בהוצאות. בין היתר, קיבל בית המשפט את טענת הרוכשים – כי עיקרון תום הלב מתיר לעיתים סטייה מדרישות חוזיות לביצוע חיובים באופן מושלם ובנסיבות דנן, עמידת המבקשים על אופן מתן זכות הקדימה שהוקנתה להם מהווה התנהגות בחוסר תום לב.

הפ (מרכז) 13437-07-13 מיכאל פשקוס ואח' נ' יונייט אסטייטס בע"מ ואח' [פורסם בנבו 8.3.16]

ייצוג חברה הולנדית שמכרה בנק ברומניה לבנק לאומי לישראל בע"מ בתביעה לתשלום יתרות כספים המגיעים לה במסגרת התחשבנות לפי הסכם המכר בגין מכירת הבנק; הטיפול הסתיים בהסדר מוצלח ולשביעות רצון הלקוח שהושג בייצוג החברה בגישור במקביל לניהול המשפטי של ההליך בבית המשפט.

ת"א (תל-אביב-יפו) 8640-12-12 - S.C. KOLAL B.V נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [פורסם בנבו].

1-1024x434.png
Calcalist.svg.png
CENTRAL_1024_ynet_logo.png

ייצוג בעל מניות בתביעה להרמת מסך כנגדו. בית המשפט דחה תביעה להרמת מסך בגין חוב ארנונה שהגישה עיריית כפר סבא נגד הלקוח:

 

תא (ת"א) 44501-07 עיריית כפר-סבא נ' יצחק מרדכי סוירסקי פסק דין מיום 20.9.10 [פורסם בנבו].

ייצוג חברה ובעל מניות ערב בתביעת בנק כנגדו והגשת תביעה שכנגד; בית המשפט קיבל את התביעה שכנגד של הלקוח בגין גרימת נזקים על ידי הבנק עקב הפסקת פתאומית וביטול מיידי של מסגרת האשראי:

תא (ת"א) 53494/05  בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מיילסטון השקעה בהון האנושי בע"מ פסק דין מיום 17.12.09 [פורסם בנבו]

ייצוג לקוח בתביעה להרמת מסך ואחריות נזיקית אישית. בית המשפט קיבל בקשה למחיקה על הסף של התביעה כנגד הלקוח: 

תא (מרכז) 9129-06-08 מפעל הפיס נ' אור -הד בע"מ פסק דין מיום 25.5.09

ייצוג תובע בתביעה ייצוגית כנגד רשות המיסים; במערכה שהתקיימה בניהול התובענה ובקשת האישור, משהבינה רשות המיסים כי התביעה מבוססת בחוק, יזמה תיקון חקיקה לביטול חובת ההשבה; בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לפסיקת שכר טרחה לעוה"ד וגמול לתובע הייצוגי בתביעה הייצוגית ובית המשפט העליון קיבל בקשת רשות לערער והעלה את השכר והגמול שנפסקו.

תמ (ת"א) 102/07  בן ארי איתי נ' מדינת ישראל - משרד האוצר ורשות המיסים 9.7.09 [פורסם בנבו]

עעמ 7816/09 איתי בן ארי נ' משרד האוצר החלטה מיום 22.6.10 [פורסם בנבו]

ניהול מוצלח וסיום מהיר של הגנה על הלקוחה מפני תובענה בעינייני שותפות - בית המשפט קיבל בקשה שהוגשה בשם הלקוחה לסילוק התביעה על הסף.

תא (ת"א) 39713/06 בלקין פסח נ' פלאדן אספקה טכנית בע"מ פסק דין מיום 30.10.07 [פורסם בנבו] 

ייצוג לקוח בבקשה לצו מניעה כנגדו; בית המשפט ביטל צו מניעה ארעי שניתן כנגד הלקוח בגין שימוש במקרקעין.

בשא (ת"א) 5957/07 ג'פרי גולדן, עו"ד נ' הושנג דרדשתי החלטה מיום 4.7.07 [פורסם בנבו]

ייצוג לקוח פרטי בעל מקרקעין לחייבו בנזיקין בגין אש שפרצה ממקרקעין שבבעלותו - בית המשפט דחה תביעה נגד הלקוח, למרות שחייב בעלי מקרקעין אחרים שהיו נתבעים באותה תביעה:

תא (ת"א) 69341/04 חן חנימוב רון נ' הרמוס גבריאל ואח' פסק דין מיום 17.6.07 [פורסם בנבו]

דוגמאות לייצוג מעסיקים בתחום דיני עבודה

סע"ש (ירושלים) 22439-03-12 - יהודה אלפי ואח' נ' מרינה פטריות הגליל בע"מ ואח'; ייצוג חברה בתביעה בבית הדין לעבודה בטענה לקיום יחסי עובד מעביד במקרה בו נחתם הסכם למתן שירותים; התביעה כנגד החברה הלקוח – נדחתה.

תא (ת"א) 11234-08-10 ירון דנוביץ נ' שטראוס קפה בי. וי; ייצוג מעסיק בתביעה בבית הדין לעבודה בגין יחסי עבודה משולבים עם יחסי שותפות; ניהול הליכים מקבילים בבית המשפט האזרחי – שלום, ובבית הדין לעבודה; בתום ההליכים נדחו התביעות כנגד הלקוח בפסק דין בהסכמה;

דוגמאות לייצוג בתובענות בנושא דמי תיווך

תאק (ת"א) 22699-05-10 פררה הצלחה בע"מ נ' קרן השקעות הפרטית KCPS בע"מ; ייצוג קרן השקעות פרטית בהגנה מפני תביעה לתשלום דמי תיווך בעסקת רכישה של חברה וכנגד טענות לביטול הסכם פשרה וסילוק; התביעה כנגד קרן ההשקעות נדחתה.

תא (ת"א) 60684-10-10 גרניום (ר.ז.) סוכנויות נדל"ן בע"מ נ' יוסף טורג'מן ואח' ייצוג לקוח – יזם נדל"ן בתביעה לדמי תיווך. התביעה הסתיימה בפשרה לשביעות רצון הלקוח.

דוגמאות לייצוג בתחום הקניין הרוחני

תא (ת"א) 1333-09 בן אדרת ניסים נ' קבוצת גולף א.ק. בע"מ; ייצוג לקוחות בעלי עסק, בתביעה בעילת הפרת זכות יוצרים ע"ס מיליון ₪, בבית המשפט המחוזי - לאחר ניהול הליכים, התביעה סולקה כנגד הלקוח בערך מטרד זניח וללא צו להוצאות.

ת"א (תל-אביב-יפו) 2221-04 - קומפי וור בע"מ נ' קדה צעצועים בע"מ ואח'; ייצוג חברה בעילה של הפרת זכויות יוצרים בעצם העובדה שהייצור נעשה בחריגה מהרשאה על פי הסכם הרשאה שניתן לייצור המוצר; בית המשפט קיבל את טענתנו, וקבע, שעל אף שלא מדובר בזיוף אלא בייצור תוך חריגה מהרשאה, מדובר בהפרת זכויות יוצרים של התובעת הוציא צו מניעה קבוע וחייב את הנתבע במתן חשבונות ובפיצויים.

ייצוג שוטף של חברה העוסקת בתחום מכירת מוצרים ממותגים במסגרת ניהול סדרת תביעות מורכבות בתחום זכויות היוצרים וסימני מסחר לרבות ניהול הליכים כנגד תביעות לסעדים זמניים.

תביעות קבלניות

ייצוג שוטף של חברות מתחום הבנייה והתשתיות, הן בתחום היזמי והן בתחום הקבלני. ייצוג חברות וליווי שוטף של חברות בנייה וייזום ובהן: "צמנכל בע"מ"; "מילומור בע"מ"; "לנדקו פיתוח וייזום בע"מ"; "רסידו ייזום פרוייקטים בע"מ" ועוד.

(י-ם) 13532/04 תא (י-ם) 13532-04 הוטלו בע"מ נ' מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ; ייצוג לקוח קבלן עבודות חשמל מתח נמוך בתביעה לתשלום חשבונות והפרשים בגין ביצוע עבודות קבלניות בפרוייקט בנייה גדול; התביעה נתקבלה והנתבעת חוייב בתשלום השכר בתוספת הוצאות משפט.

תביעות עושק המיעוט

ניהול תביעות בבית משפט כלכלי ובעילות עושק המיעוט הן מצד בעלי מניות שטענו לעושק המיעוט והן ייצוג נתבעים שכנגדם נטען לעושק המיעוט.

דיני מכרזים

ייצוג תאגידים במסגרת הליכי מכרז, החל בליווי הלקוח במסגרת ההתמודדות בהליך המכרזי, וכן הגשת עתירות כנגד החלטות ועדות מכרזים בהליכי מכרז שונים; לדוג'

 

ייצוג חברה בתחום התעשיות הביטחוניות כנגד ועדת המכרזים של משרד הביטחון בעתירה כנגד הכרזת מתחרה כזוכה במכרז שהביאה לפסילת ההחלטה ולעריכת התמחרות חוזרת שבסופה, הלקוח זכה במכרז בשווי ובהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

כתבה בעתירה נגד משהב"ט

כתבה בייצוג כנגד ביטול מכרז של המשרד לביטחון פנים

Calcalist.svg.png
CENTRAL_1024_ynet_logo.png

ייצוג וליווי חברת מזון גדולה - שטראוס במסגרת מכרזים בתחום ההסעדה והמזון במוסדות ממשלתיים, לרבות בעתירות מוצלחות כנגד החלטות של ועדות המכרזים.  

תכנון ובנייה

ייצוג בהצלחה בהליכים מתחום התכנון והבנייה כנגד תכנית נקודתית שקודמה על ידי יזם פרטי בתמיכת עיריית תל אביב, הן בועדה לתכנון ובנייה בתל אביב, הן בפני ועדת הערר המחוזית ובבית המשפט לעיניינים מינהליים; בסופו של יום נתקבלו טענותינו במלואן וההליכים הסתיימו בהצלחה.

ייצוג בבוררויות ובהליכי גישור

ניהול תיקי בוררות, בעיקר בסכסוכים עסקיים מורכבים בהיקפים כספיים גדולים, בהם: בוררות עסקית מסחרית בעניין הסכם שותפות במקרקעין בטענות עושק המיעוט ופירוק שותפות בפני כב' השופט (ס נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס) פרופ' דן ביין; בוררות עסקית מסחרית הכרוכה, בין היתר בשאלות של משפט מנהלי וציבורי,  בפני כב' השופט (נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס) א. גורן בהיקף של מאות מיליוני ₪; בוררות עסקית בפני כב' השופט (בדימוס) א. שטרוזמן, בוררות עסקית מסחרית בין שותפים בחברה בפני עו"ד ראובן בכר, ניהול בוררות לפירוק שיתוף מקרקעין בפני עו"ד מקוב, ייצוג בהליך גישור מורכב בפני עו"ד כספי בעניין הסכם מכירת שליטה בבנק; בוררות בפני עו"ד שופט בדימוס בתביעת שכר טרחת עו"ד כנגד יזם בהיקף של מאה מיליון ₪, ועוד.

תביעות ייצוגיות

ניסיון רב בניהול תביעות מסוגים שונים ובכל הערכאות, לרבות בייצוג נתבעים ותובעים בתביעות ייצוגיות. ולדוגמא:

 

ייצוג תובע ייצוגי כנגד רשות המיסים בתביעה בהיקף של מאות מיליוני שקלים בטענה לגבייה שלא כדין של מס על פיקדונות מט"ח.

 

ייצוג חברה שנתבעה בתביעה ייצוגית בטענה כי החברה המייצרת ומשווקת ירקות לא עמדה בדרישות משרד הבריאות ועקב הימצאות חומרי ריסוס אסורים בשימוש ובכמויות החורגות מן המותר.

 

ייצוג חברה המנהלת רשת מסעדות בתביעה שהוגשה כנגדה בטענה למשלוח הודעות ספאם בניגוד לחוק התקשורת

 

ייצוג חברה המוכרת מוצרים לילדים שכנגדה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות, בטענות ובעילות שונות, ובהן, אי עמידה בדרישות חוק העונשין ובחוק הגנת הצרכן ביחס למכירת מוצרים לקטינים, שיווק ופרסומת המיועדת לקטינים ועוד.

 

ייצוג יצרנית רכב וייצוג יבואני רכב בתביעות ייצוגיות שהגישו נגדם בעלי רכבים.

ייצוג נאמני אג"ח בחברות ציבוריות בליווי ומתן ייעוץ משפטי שוטף.

ראיון בטלויזיה בעקבות ייצוג בתביעה כנגד בנק:

bottom of page